راهنمای بیماران
نمونه دهي صحيح ناشتا
1393/09/04 - 15:29
نمونه ناشتا ممكن است براي بعضي از آزمايشها نمونه خون يا ادرار بصورت ناشتا لازم باشد. دليل آن تغيير ميزان برخي از مواد موجود در خون يا ساير مايعات بدن پس از خوردن غذاست و لذا لازم است از چند ساعت قبل غذايي خورده نشود ، مثل آزمايش قند (گلوكز) و بعضي از چربيها (تري گليسريدها) . دليل آن هم اندازه گيري فاكتورهاي بيوشيميايي خون در شرايط استاندارد مي باشد. لذا اگر از شما خواسته شود ناشتا به آزمايشگاه مراجعه كنيد ، رعايت نكات زير الزامي است : 1 - دوازده ساعت قبل از دادن نمونه از خوردن غذا و نوشيدني (به جز آب) پرهيز كنيد. بطور معمول شروع پرهيز از 8 شب قبل از روز آزمايش زمان مناسبي است . 2 - در صورت احساس تشنگي مي توانيد آب بنوشيد ولي نوشيدن آبميوه ، چاي و قهوه ممنوع است . 3 - در مدت زمان ياد شده سيگار نكشيد ، آدامس نجويد ، ورزش نكنيد. 4 - چنانچه در حال مصرف داروهاي خاصي ميباشيد ، مصرف را ادامه دهيد مگر آنكه پزشكتان شما را منع كند. 5 - پس از انجام نمونه گيري مي توانيد رژيم غذايي طبيعي خود را از سر گيريد.
africa aids picture of hiv pictures of hiv and aids
wives that cheat west-bot.com why men have affairs
deltasone 20mg mgdking.com viagra 130mg
cialis 10mg open tadalafil
cialis dose 30 cialis dose for premature ejaculation cialis dosage
voltaren gel voltaren nedir voltaren jel
clomid testosterone clomid clomid
amoxicillin 1000 mg aegdr.org amoxicillin nedir
online cialis coupons coupons cialis coupon prescription
prescription discount coupon pureheartvision.org cialis coupons from lilly
50 mg naltrexone open naltrexone cost without insurance
naltrexone mechanism blog.dotnetnerd.dk vivatrol
vivitrol reviews naltrexone for anxiety revia alcohol