راهنمای بیماران
راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته
1393/09/04 - 15:27
1. اولین نمونه ادرار صبح روز اول را دور بریزید. 2. از آن به بعد هر بار ادرار خود را در ظرف مخصوص بریزید. 3. ریختن ادرار در ظرف را تا 24 ساعت از زمان دور ریختن نمونه اول ادامه دهید. 4. نمونه روز بعد (روز دوم یعنی نمونه 24 ساعت پس از نمونه اول) را نیزدرست در همان زمانی که نمونه صبح روز اول را دور ریخته اید در داخل ظرف مخصوص بریزید. 5. ظروف حاوی نمونه را در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل دهید. مثال : نمونه ادرار ساعت 7 صبح روز اول را دور ریخته و نمونه های بعد از آن را ( هر چند بار) تا ساعت 7 صبح روز بعد در ظرف جمع آوری کنید و ادرار ساعت 7 صبح روز دوم را نیز در ظرف مخصوص بریزید.
propranolol 20mg aufkaufen pillen inderal 10mg 10mg propranolol
abortion pill abortion pill abortion pill
procyclidine side effects open procyclidine brand name
kamagra gel v lekarni kamagra maribor kamagra gel forum
coupons for cialis 2016 thestickybeak.co.uk cialis 2015 coupon
parkemed und pille blog.admissionnews.com parkemed deutschland
cialis kopiprodukter cialis kopiprodukter cialis pris
vermox 100mg centaurico.com vermox cijena
addyi centauricom.com addiyan chuk chuk
clomid testosterone hieple.net clomid
vivitrol reviews naltrexone for anxiety revia alcohol
naltrexone challenge click naltrexone ldn