راهنمای بیماران
دستورالعمل آزمايش قند خون دو ساعته
1393/09/04 - 15:10
• براي اين آزمايش علاوه بر نمونه گيري ناشتا به مدت دو ساعت بعد از صبحانه نمونه گيري ديگر صورت خواهد گرفت . شرايط آمادگي : 1 - شب قبل از آزمايش حداقل 12 –10 ساعت ناشتا باشيد و در طي ناشتايي از خوردن چاي و قهوه پرهيز نماييد. پس از اين كه نمونه خون براي اندازه گيري قند خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولي كه هر روز مي خوريد را ميل نماييد. 2 - وقتي آخرين لقمه صبحانه را ميل نموديد ساعت را يادداشت كنيد. نمونه گيري دقيقاً دو ساعت پس از ساعت مذكور انجام مي پذيرد. 3 - حتي الامكان صبحانه را در آزمايشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمايش در آزمايشگاه منتظر بمانيد. 4 - قبل از انجام آزمايش (در طي مدت ناشتايي شب قبل) و در حين دو ساعت آمادگي اكيداً از مصرف دخانيات اجتناب نمائيد. 5 - در طول آزمايش (در طي دو ساعت) از ورزش و پياده روي خودداري نمائيد. 6 - آزمايش را حتماً بايد قبل از ساعت 10 صبح شروع كنيد و از انجام آن در ساعات ديرتر روز خودداري نمائيد. 7 - در طي دو ساعت آمادگي بعد از خوردن صبحانه،از هر نوع خوردني و آشاميدني (آب در حد متعارف اشكالي ندارد) خودداري نمائيد.
deltasone 20mg mgdking.com viagra 130mg
prescription drugs discount cards open cialis discounts coupons
reglan upute open reglan amp
celebrex dosage click celebrex eureka
procyclidine side effects site procyclidine brand name
viagra 2015 coupon amazonschools.com print free coupons
prescriptions coupons cialis coupons free discount coupons for cialis
history of abortion pill abortions facts cytotec abortion
vermox 100mg centaurico.com vermox cijena
cialis coupon codes pristineschool.com cialis coupons free
voltaren gel voltaren voltaren jel
clomid blog.bjorback.com clomid proviron pct
prescription discount coupons ambito20.it coupons for prescriptions
price of strattera get free voucher strattera discount program
nootropil review nootropil 800 mg nootropil piracetam
free cialis coupon 2016 prescription drug coupons coupons for cialis 2016
naltrexone side effects alcohol mikemaloney.net revia manufacturer
naltextrone centaurico.com is naltrexone addictive