راهنمای بیماران
دستوالعمل جمع آوري نمونه ادرار تميز در خانم ها (كشت ادرار)
1393/09/04 - 15:1
• 1 - بهترين نمونه جهت تشخيص عفونت هاي ادراري ، نخستين نمونه ادرار صبحگاهي است . 2 - پيش از انجام آزمايش از نوشيدن مقادير زياد آب و ساير مايعات اجتناب نماييد. 3 - دست هاي خود را كاملاً با آب و صابون به خوبي شسته و خشك نماييد. 4- درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد. تحت هيچ عنوان دست هاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار با درب آن تماس پيدا كند. 5 - با يك دست چين هاي پوستي دستگاه تناسلي را از هم باز كرده و با دستمال يك بار مصرف اطراف مقعد و پيشابراه را از جلو به عقب تميز كنيد. اين كار را دو بار تكرار نمائيد. البته در هر بار تميز كردن از يك دستمال تميز استفاده نموده و دستمال قبلي را دور بيندازيد. 6 - درب ظرف كشت ادرار را با احتياط باز كنيد ، تحت هيچ عنوان دست هاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار یا درب آن تماس پيدا كند. 7 - پس از اين كه جريان ادرار شروع شد، قسمت اوليه ادرار (2 ثانيه اول) را دور ريخته و بقيه ادرار را با حجم30 ميلي ليتر (حداقل نصف ظرف ) جمع كنيد. توجه داشته باشيد كه ظرف مذكور تحت هيچ عنوان با پوست اطراف ناحيه تناسلي تماس پيدا نكند. 8 –درب ظرف را بسته و آن را به آزمايشگاه تحويل دهيد. 9 - در صورتي كه نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه شود ، لازم است تا به سرعت به آزمايشگاه ارسال شده و تا‌ آن زمان در جاي خنك نگهداري شود. بهتر است در صورت امكان شب پيش از نمونه برداري حمام كنيد.
wives that cheat west-bot.com why men have affairs
rite aid digital coupons link free grocery coupons
reminyl hinta click reminyl 24 mg tablet
dostinex 0 5mg dostinex mire jo dostinex pret
celebrex dosage celebrex eureka celebrex eureka
does medicaid cover abortions medication abortion abortion clinics in denver
neurontin 100 mg ski-club-auringen.de neurontin cena
vermox 100mg centaurico.com vermox cijena
feldene feldene gel precio feldene ampolla
feldene gel precio bistromc.org feldene flas para que sirve
cialis coupons from lilly free cialis coupons manufacturer coupons for prescription drugs
trexone go low dose naltrexone and drinking alcohol
naltrexone opioid naltrexone withdrawal naltrexone patient information
naltrexone challenge link naltrexone ldn
mesalazin olsalazin mesalazin kohlpharma mesalazin rezeptfrei