اخبار و تازه ها
راه اندازی بخش زنتیک و انجام آزمایش کرونا با روش RT-PCR
1399/09/16 - 10:58
منبع خبر : www.abooreihanmedlab.com
با توجه به شیوع بیماری کرونا و جهت رفاه حال مراجعین محترم آزمایشات تشخیصی کرونا در آزمایشگاه ابوریحان انجام میشد. همچنین امکان نمونه گیری در منزل هم پس از هماهنگی با پذیرش می باشد. جوابدهی ازمایشات روز بعد از نمونه گیری صورت میگیرد